NWO financiering voor leren en innoveren in de installatiebranche

Binnen de NWO-brede Human Capital programmering zijn met het financieringsinstrument Leren in Learning Communities drie aanvragen toegekend. In totaal gaat het om een investering van 1,8 miljoen euro, waarvan 0,3 miljoen euro met publiek-private middelen.

Het onderzoek spitst zich toe op vernieuwingen in leer-werkomgevingen in de technische installatiebranche. De vraagstellingen zijn afkomstig uit de praktijk en naast verdieping van fundamenteel inzicht over leren en innoveren in leer-werkomgevingen geeft het onderzoek ook perspectief op concrete en praktische handvatten voor de installatiebranche.

De te onderzoeken leer-werkomgevingen moeten voldoen aan het model Learning Community zoals dit door de topsectoren is geïntroduceerd. Het onderzoek draagt bij aan het Kennis en Innovatiecontract (KIC) 2018-2019 waar in topsectorverband de Topsector Creatieve industrie Call en de Topsector Logistiek bij zijn betrokken.

Publiek-private samenwerking

Elk project wordt uitgevoerddoor een aanvraagconsortium, waarin universiteiten, hogescholen en de installatiebranche zijn vertegenwoordigd.

Dit programma voor publiek-privaat onderzoek is mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Regieorgaan SIA en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). De call is opgezet met hulp van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (OTIB).

Meer informatie over het programma Human Capital – Leren in Learning Communities.

Lijst met gehonoreerde voorstellen

Hieronder vindt u een lijst met de drie gehonoreerde voorstellen, de hoofdaanvragers, en een korte beschrijving van hun onderzoeksproject.

Gas erop! Leergemeenschappen als versneller voor leren en innoveren in de installatiebranche

Dr. M.D. Endedijk, Universiteit Twente

Mede-aanvragers: Dr. M.D. Hubers, Dr. S. Corporaal, Dr. M. J. van Riemsdijk, Dr. M. W. Vos

De energietransitie en de bijbehorende vraag naar veranderende vaardigheden van installateurs vraagt om vernieuwingen in leer-werkomgevingen. In dit project onderzoeken we de bouwstenen van effectieve en duurzame leergemeenschappen om leren en innoveren te stimuleren. Deze inzichten leiden tot een aantal concrete en praktische handvatten voor de installatiebranche.

Consortiumpartners: Saxion Hogeschool, Installatiebedrijf G. van Dam B.V., Alferink B.V., Jan Nijhof B.V., Geas Energiewacht B.V., Loohuis Installatietechnieken B.V., Winkels Techniek B.V., Engberink Technische Installaties, Stichting ISSO, Stichting Pioneering, OTIB, ROC van Twente

GoPro: GrensOverstijgend PRaktijkOpleiden

Dr. B.J. Kollöffel, Universiteit Twente

Mede-aanvrager: Dr. E. R. Savelsbergh

Dit project richt zich op het verbinden van leren op school en in de praktijk. We onderzoeken de integratie van GoPro technologie en lesmethoden om docenten, praktijkbegeleiders en studenten te verbinden om kennis en feedback te delen en om studenten op te leiden tot vaardige, reflectieve, zelfsturende, levenslang lerende professionals.

Consortiumpartners: Hogeschool Utrecht, TUDelft,Koning Willem I College, Bouwend Nederland, Consortium Beroepsonderwijs, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB), O&O fonds Netwerkbedrijven, Alliander, Baas, BAM Infra Energie & Water, Heijmans, Visser & Smit Hanab, Volker Wessels Telecom, GOA Leidingtechniek, OTIB, Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI), Stichting ESMEI, Stichting Stipel.

TransAct

Prof. dr. M.M. Specht, Leiden-Delft-Erasmus Center for Education and Learning – TU Delft

Mede-aanvragers: Dr. E.E. Sjoer, Prof. dr. L.C.M. Itard, Prof. dr. W. Zeiler

TransAct onderzoekt en ontwikkelt een model voor een Leven Lang Leren, waarin individuele medewerkers in staat worden gesteld hun persoonlijke kennis en competenties te verkennen, monitoren en plannen. Het TransAct model wordt geïntegreerd in zowel formele als informele Learning Communities in de Installatietechniek met het hbo, wo en bedrijfstrainingen.

Consortiumpartners: Haagse Hogeschool, TU Eindhoven, Halmos Adviseurs B.V., Kropman Installatietechniek B.V., Stichting ISSO, Avans+, Avans Hogeschool, Caleffi International N.V., OTIB, TVVL, Kennis & Praktijkcentrum Energietransitie-ROC Mondriaan (KPE), Bouw en Techniek Innovatiecentrum-TNO (BTIC)

Bron: NWO