NWO-netwerk gehackt

Het gehele primaire proces van NWO, NRO en Regieorgaan SIA wordt voor onbepaalde tijd opgeschort.

Mails aan medewerkers van NRO komen niet aan, en zullen daarom onbeantwoord blijven. De vaste telefoonlijnen zijn buiten gebruik. Alle betrokken medewerkers moeten noodgedwongen al hun taken neerleggen tot meer bekend is.

Samenwerkingsprojecten waarbij NRO betrokken is, zijn niet tot nauwelijks voort te zetten op dit moment. Doordat stukken niet opgevraagd kunnen worden op het netwerk, en omdat wij niet willen dat medewerkers met privé-mailaccounts zakelijk mailverkeer onderhouden, zal het voorlopig nagenoeg onmogelijk zijn om dergelijke projecten voort te zetten.

Waar vind ik de laatste informatie?

Op webpagina www.nwo.nl/nieuws/nwo-netwerk-gehackt staat een lijst met veelgestelde vragen en is het mogelijk om een vragenformulier in te vullen. Uw vraag wordt vervolgens geanonimiseerd op de website behandeld.

Naar het bericht op nwo.nl