Onderwerpen van onderwijsonderzoek

Onderwijsonderzoek is een brede discipline die de onderstaande onderwerpen omvat, onderverdeeld in 3 categorieën en 22 subcategorieën.
Deze categorieën worden onder meer toegepast in de Projectendatabase onderwijsonderzoek: daar kunt u zoeken op thema door de zoekbalk te gebruiken. Hiermee krijgt u een overzicht van de NRO-onderzoeksprojecten op dat terrein.

Thema’s

In de klas

 • Differentiatie en omgaan met verschillen
 • Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek
 • ICT en onderwijs
 • Leerproblemen
 • Leren en onderwijzen
 • Onderwijsaanbod
 • Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
 • Online onderwijs/digitalisering
 • Toetsen en beoordelen
 • Werkplekleren en informeel leren

Op school

 • Kwaliteitszorg
 • Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs
 • Opleiden en professionalisering van docenten
 • Organisatie en management
 • Schooleffectiviteit
 • Succesfactoren van onderwijsvernieuwing

In de samenleving

 • Beleid en bestel
 • Een leven lang ontwikkelen
 • Maatschappelijke context van onderwijs
 • Jeugd in ontwikkeling
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Pedagogische functie van onderwijs
 • Segregatie en achterstandsbestrijding

Het NRO-onderwijsonderzoek richt zich daarbij op:

 • Vroeg- en Voorschoolse Educatie
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet Onderwijs
 • Beroepsonderwijs
 • Hoger onderwijs