Onderwijs en onderzoek verbinden met behulp van Platform Samen Onderzoeken

Scholen, schoolbesturen, universiteiten en (hoge)scholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs “evidence informed” te verbeteren. Het NRO en de PO-Raad ondersteunen deze samenwerkingsinitiatieven met het nieuwe online Platform ‘Samen Onderzoeken’. Ze willen hiermee bijdragen aan het leren van elkaar, het zoeken van verbinding en werken aan kwaliteitsverbetering van de samenwerking.

“Voor de ontwikkeling van het onderwijs is de combinatie van praktijk- en wetenschappelijke kennis onmisbaar. Om ‘evidence-informed’ werken in de school te optimaliseren, is het essentieel dat de praktijk van onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek duurzaam met elkaar in verbinding staan.”
Jelle Kaldewaij, directeur NRO

“Met het Platform Samen Onderzoeken maken we zichtbaar waar onderwijs en wetenschap samenwerken bij het ‘evidence-informed’ verbeteren van het onderwijs. Het idee is dat scholen, universiteiten en hogescholen die aan het begin van deze samenwerking staan er veel van kunnen leren.”
Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad

Platform Samen Onderzoeken

Het nieuw opgerichte Platform Samen Onderzoeken bevat een uitgebreide kennisbank, deelt good practices rondom het opzetten en uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, en stimuleert kennisdeling en professionele ontwikkeling. Samenwerkingsrelaties stellen hun opbrengsten beschikbaar op een persoonlijke profielpagina. Ook zijn de laatste ontwikkelingen te vinden over de verdere inrichting van een regionale en landelijke kennisinfrastructuur. En is er aandacht voor bijeenkomsten die gericht zijn op nauwere samenwerking tussen onderwijs en onderzoek.

uitwisseling tijdens mid-termbijeenkomst WerkplaatsenPO_fotoLarissaRand
Uitwisseling tijdens tussentijdse bijeenkomst pilot-Werkplaatsen PO (foto Larissa Rand)

Slimme verbindingen zoeken

Het Platform Samen Onderzoeken komt voort uit Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs (2019) van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU. Uit een brede consultatie met vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek blijkt dat onderzoeksinitiatieven binnen het onderwijs behoefte hebben aan verbinding met gelijksoortige samenwerkingsverbanden. Zij geven aan het nuttig te vinden ervaringen uit te wisselen.

Het advies Slimme Verbindingen (2020) van de sectorraden pleit voor het voortbouwen op bestaande initiatieven bij de versterking van de kennisinfrastructuur van het onderwijs. Hiervoor is het nodig om bestaande verbanden in kaart te brengen. Het platform start vanuit het primair onderwijs en zal zich in de loop van de tijd verbreden naar voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer informatie