Onderwijs Bewijs

Op deze pagina vindt u informatie over het onderzoeksprogramma Onderwijs Bewijs, waarbinnen de effectiviteit van onderwijsvernieuwing onderzocht werd. Onderwijs Bewijs is een programma van het ministerie van OCW; het NRO is verantwoordelijk voor de verspreiding van de uitkomsten.

Doel van het programma

Het onderzoeksprogramma Onderwijs Bewijs stimuleert de ontwikkeling van ‘evidence-based’ onderwijsinnovatie. Doel is om via wetenschappelijke experimenten kennis te verzamelen over wat werkt in het onderwijs, en over wat niet werkt. In twee ronden zijn in totaal 37 onderzoeksprojecten uitgevoerd.

De onderzoeksprojecten beslaan een breed scala aan onderwerpen, van motivatieproblemen, gedragsproblemen en pesten, tot hoogbegaafdheid, vermindering van achterstanden en burgerschap. Het onderzoek is in de sectoren po, vo en mbo uitgevoerd.

Het NRO heeft namens het ministerie van OCW de verspreiding van resultaten van enkele onderzoeksprojecten op zich genomen. Zo zijn binnen het onderzoeksproject ‘Cijferen – ook een kleuter met een beperkt rekentaalbegrip goed kan leren rekenen’ van Hans van Luit en Sylke Toll onder meer praktijkgerichte artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift voor Remedial Teaching, het Praxisbulletin, in Didactief en op de populair wetenschappelijke website Kennislink.

Het onderzoeksproject ‘Rekenen in beeld’ (over een rekenmethode met plaatjes in plaats van woorden) van Kees Hoogland, Jaap de Koning en Olivier Tanis, verscheen in diverse vakbladen, zoals Van12tot 18 en Profiel. Diverse relevante sites berichtten ook over het onderzoek, zoals Leroweb, Teacherschannel, het Kenniscentrum voor Professionalisering in Onderwijs, en het Steunpunt Taal en rekenen MBO.

De onderzoeksresultaten van het project  ‘De reductie van de voortijdige beroepsverlating in het voortgezet onderwijs’ van Willem van de Grift en Michelle Helms-Lorenz werd onder andere besproken in het blad PrimaOnderwijs.

Een aantal van deze onderzoeken is uitgelicht in de NRO-brochure Hier leren we van, een verzameling van inspirerende voorbeelden van onderzoek dat tot praktische toepassingen heeft geleid.  Van alle afgeronde Onderwijs Bewijs-projecten geldt dat ze terug te vinden zijn in de NRO projectendatabase (zoek op ‘onderwijsbewijs’).

Budget
Het totale budget voor het programma bedroeg € 25.000.000. Er kunnen geen financieringsaanvragen meer worden ingediend.

Afgeronde projecten
Een omschrijving van de afgeronde projecten en de onderzoeksresultaten die hieruit zijn voortgekomen, vindt u in de NRO-projectendatabase.

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_up

Contactpersoon
Neem bij vragen over dit programma contact op met het NRO via info@nro.nl.