NRO-thema’s 2016-2019

De NRO-programmering voor 2016-2019 bevat de zeven hoofdthema’s waarnaar het NRO tot 2020 onderzoek zal uitzetten via nieuwe calls for proposals.

De volgende thema’s zijn vastgesteld in het meerjarenprogramma:

  • onderwijsaanbod en curriculum;
  • onderwijs en technologie;
  • de socialiserende functie van onderwijs;
  • ontwikkeling van onderwijsprofessionals;
  • onderwijs en levensloop;
  • het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs;
  • onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek.

Totstandkoming van het meerjarenprogramma

Het NRO-meerjarenprogramma kwam tot stand op basis van een online enquête, zeven verkennende bijeenkomsten en enkele losse besprekingen met belanghebbenden. Er is geput uit een aantal bestaande publicaties en de NRO-programmaraden hebben vervolgens aanwijzingen gegeven voor een verdere prioritering en toespitsing van de te onderzoeken hoofdthema’s. Daarop zijn per onderwerp deskundigen gevraagd de geselecteerde hoofdthema’s verder uit te werken.

Download de online versie van het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019