Onderwerpen van onderwijsonderzoek

Onderwijsonderzoek is een brede discipline die de onderstaande onderwerpen omvat.
Als u doorklikt op een onderwerp krijgt u een overzicht van de onderzoeksprojecten op dat terrein. Op dit moment zijn alleen projecten voor fundamenteel onderzoek sinds 2006 opgenomen in de database; dit wordt gestaag uitgebreid met de andere NRO-onderzoeksprojecten.

In de klas

Op school

In de samenleving

Het NRO-onderwijsonderzoek richt zich daarbij op: