Onderwijsonderzoek via het NRO 2016-2019

De NRO-programmering voor 2016-2019 bevat de zeven hoofdthema’s waarnaar het NRO tot 2020 onderzoek zal uitzetten via nieuwe calls for proposals.

De volgende thema’s zijn vastgesteld in het meerjarenprogramma:

  • onderwijsaanbod en curriculum;
  • onderwijs en technologie;
  • de socialiserende functie van onderwijs;
  • ontwikkeling van onderwijsprofessionals;
  • onderwijs en levensloop;
  • het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs;
  • onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek.

» Bekijk het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019 (online pdf)
» Go to the Netherlands Initiative for Education Research Programme 2016-2019 (online pdf)
» Bestel een gedrukt exemplaar van het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019

Financiering van onderzoek

Een overzicht van openstaande en verwachte calls for proposals van het NRO is te vinden op deze website. Het NRO financiert het onderzoek naar bovenstaande zeven thema´s uit zijn jaarlijkse vaste budget van circa € 15 miljoen. Daarnaast wordt financiering gereserveerd voor aanvullend onderzoek dat niet direct aan dit meerjarenprogramma is gekoppeld. Verder ontvangt het NRO van het ministerie van OCW extra financiering om aanvullend onderzoek te laten doen naar specifieke onderwerpen. Dat betreft in ieder geval:

Typen onderzoek

Het onderzoek dat het NRO uitzet en begeleidt gaat over alle vormen van onderwijs -van voorschoolse educatie tot en met volwassenenonderwijs- en over de volle breedte van het onderzoek -praktijkgericht, beleidsgericht en fundamenteel-. Het soort onderzoek (verkennend, relationeel, verklarend enzovoort), maar ook het onderzoeksdesign en de methoden zijn afhankelijk van het onderzoeksdoel en staan voor het NRO dus niet van tevoren vast.

De belangrijkste onderscheidende kenmerken van elk type onderwijsonderzoek zijn bij het NRO als volgt geformuleerd (klik voor een vergroting; opent in nieuw venster). Ook combinaties van kenmerken van twee of drie van deze typen onderzoek, komen voor.

overzicht van typen onderwijsonderzoek bij het NRO

Variatie aan invalshoeken en onderwerpen

Afhankelijk van het onderzoeksdoel varieert ook het theoretisch perspectief: veel onderwijsonderzoek is multidisciplinair. Het NRO staat dan ook open voor voorstellen vanuit diverse wetenschappen, zoals onderwijskunde, pedagogiek, vakdidactiek, economie, sociologie, geschiedenis, cognitieve neurowetenschappen, psychologie, bestuurskunde, ethiek en rechten.

» bekijk ook de onderwerpen van onderwijsonderzoek via het NRO

Totstandkoming van het meerjarenprogramma

Het NRO-meerjarenprogramma kwam tot stand op basis van een online enquête, zeven verkennende bijeenkomsten en enkele losse besprekingen met belanghebbenden. Er is geput uit een aantal bestaande publicaties en de NRO-programmaraden hebben vervolgens aanwijzingen gegeven voor een verdere prioritering en toespitsing van de te onderzoeken hoofdthema’s. Daarop zijn per onderwerp deskundigen gevraagd de geselecteerde hoofdthema’s verder uit te werken.

Bestel een gedrukt exemplaar van het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019

Vul onderstaand formulier in om een gedrukt exemplaar van het NRO-meerjarenrogramma 2016-2019 te ontvangen. Deze wordt u kosteloos toegestuurd.
  • Prijs: 0,00 € Aantal:
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u problemen met het invullen van het formulier? Dan kunt u ook een meerjarenprogramma bestellen door een e-mail te sturen naar PR@NRO.nl.