Onderzoek naar inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 COVID-19

Om onderwijsachterstanden door de lockdown weg te werken, kunnen scholen gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’. Hoe wordt dat geld ingezet en hoe doeltreffend is dat? En wat leren de uitgevoerde programma’s ons over effectieve bestrijding van onderwijsachterstanden in het algemeen? Deze vragen worden onderzocht terwijl de scholen hun programma’s in 2020-2021 uitvoeren: een consortium onder leiding van Melanie Ehren doet dat voor vve/po en vo, een samenwerking van KBA, Oberon en de Universiteit Utrecht voor het mbo.

De onderzoekers starten per 1 oktober 2020 en leveren voor het einde van 2021 hun eerste inzichten op. Een jaar later volgen de eindconclusies.

De groep van Ehren betrekt in zijn onderzoek ook de initiatieven die in het Caribisch gebied worden genomen, en dan voor álle onderwijssectoren. Tezamen met onderzoek naar het Nederlandse ve/po en vo, ontvangen zij hiervoor 470.000 euro aan subsidie. Voor het onderzoek in het mbo ontvangen KBA, Oberon en de Universiteit Utrecht 175.000 euro.

Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW.

Deze subsidieronde is verlopen volgens de procedure voor urgent onderzoek van het NRO.

Meer informatie over de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 van OCW voor scholen.