Onderzoek naar samenwerking scholen en onderzoekers in werkplaatsen en andere vormen

Wanneer en waardoor zijn (regionale) samenwerkingsverbanden voor onderwijs en onderzoek effectief? En wat valt hiervan te leren voor het inrichten van een landelijke kennisinfrastructuur? Deze vragen worden de komende twee jaar beantwoord door onderzoekers van Oberon en de Universiteit Utrecht, onder leiding van Ton Klein (Oberon). Zij betrekken hierbij ook de onlangs gestarte ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ in het primair onderwijs.

De onderzoekers verdiepen zich allereerst in de voorwaarden voor een goede samenwerking en de rol van onderzoek. Daarbij leggen ze ook de koppeling met schoolontwikkeling. Zij zullen een model opstellen voor goede samenwerking en een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden beschrijven uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit model wordt vervolgens getoetst bij de drie onlangs gestarte werkplaatsen onderwijsonderzoek in het primair onderwijs in de regio’s Utrecht en Amsterdam, en in de regio Tilburg.

Bij deze werkplaatsen wordt geëvalueerd hoe de samenwerking tussen po-instellingen en hogescholen en universiteiten is opgezet en wat deze oplevert in termen van schoolontwikkeling. Ook vindt evaluatie plaats van de landelijke kennisinfrastructuur voor kennisbenutting en kennisuitwisseling, die tegelijk met de werkplaatsen in het po wordt ingericht.