Onderzoek naar vijf innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie van start

Met welke innovatieve maatregelen is de voor- en vroegschoolse educatie (vve) te verbeteren? Een onderzoeksconsortium onder leiding van drs. Annemiek Veen (Kohnstamm Instituut) ontvangt  NRO-subsidie om dit te onderzoeken. Dat gebeurt in samenwerking met vijf eerder geselecteerde innovatiecentra vve, bestaande uit gemeenten en voorschoolse instellingen.

De vijf innovatiecentra vve zullen samen met het onderzoeksteam elk een innovatieve maatregel uitwerken en implementeren. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar de werking en de effecten. De vijf innovatiecentra zijn gevestigd in de volgende gemeenten:

» bekijk ze alle vijf

Resultaten

Het onderzoeksproject start in september 2017. De (tussentijdse)resultaten van het onderzoek worden gedurende en na afloop van het onderzoek lokaal, regionaal en landelijk verspreid. In het najaar van 2020 dienen de resultaten van het onderzoek naar de werking van de maatregelen beschikbaar te zijn.

Onderzoekers en landelijk aanjager

Het onderzoeksconsortium bestaat uit drs. A.M. Veen (Kohnstamm Instituut), prof. dr. A.G. Bus (Vrije Universiteit Amsterdam; Eotvos Lorand Universiteit Boedapest), dr. A. van Langen (KBA Nijmegen) en prof. dr. F.H. Haanstra (Universiteit Utrecht). Landelijk aanjager drs. J. Schonewille (Nederlands Jeugdinstituut) zal fungeren als schakel tussen de onderzoeksgroep en de innovatiecentra en zorgdragen voor onder andere kennisverspreiding.

» meer informatie over het onderzoeksprogramma Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie (vve)