Onderzoek TALIS: Werkbeleving Nederlandse leraren in internationaal perspectief

Op woensdag 19 juni 2019 publiceerde de OESO het eerste deel van de bevindingen van het TALIS onderzoek: Teaching and Learning International Survey. TALIS biedt de meest uitgebreide internationale vergelijking van wat leraren en hun schoolleiders vinden van hun werk- en leeromstandigheden. Het onderzoek, dat in Nederland wordt verzorgd door Ecorys, EUR en MOOZ, is hier uitgevoerd onder 4600 leraren en 340 schoolleiders.

Auteursrecht: Kisialiou Yury

De belangrijke uitkomsten van TALIS 2018 zijn:

  • De tevredenheid van leraren over hun werk is onveranderd hoog: ruim 90% van de leraren in basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs is tevreden met hun huidige baan en ruim 80% zou hun school aanbevelen als een goede werkomgeving. Deze percentages zijn licht boven de internationale OESO-gemiddelden.
  • De meeste leraren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden dat ze door hun lerarenopleiding voldoende zijn voorbereid qua inhoudelijke en pedagogische vakspecifieke kennis (>66% van de leraren basisonderwijs en >75% van de leraren voortgezet onderwijs).
  • Minder goed zijn zij door hun lerarenopleiding voorbereid op het lesgeven aan multiculturele/meertalige groepen (15% van de leraren basisonderwijs en 17% van de leraren voortgezet onderwijs voelt zich goed voorbereid). Voor het voortgezet onderwijs is dit lager dan gemiddeld in de OESO-landen (26%).
  • Weinig leraren worden begeleid in hun eerste baan: 15% van de leraren in het basisonderwijs en 31% van de leraren in het voortgezet onderwijs hebben deelgenomen aan inductieactiviteiten in hun eerste baan. Dit is lager dan gemiddeld in de OESO-landen in het voortgezet onderwijs (38%).
  • Meer dan gemiddeld in de OESO-landen hebben leraren in Nederland leerlingen met speciale leerbehoeften in de klas: 46% versus 27% gemiddeld in de OESO-landen in het voortgezet onderwijs. Daarentegen vinden schoolleiders in Nederland het minder lastig om leraren te vinden die voldoende competent zijn om les te geven aan leerlingen met speciale leerbehoeften dan schoolleiders gemiddeld in de OESO-landen.
  • Ten opzichte van andere landen besteden schoolleiders in Nederland meer tijd aan leiderschapstaken en bijeenkomsten (management) en minder tijd aan onderwijskundig leiderschap. De tijd die zij besteden aan administratieve taken is vergelijkbaar met het OESO-gemiddelde.

Bekijk de infographic met belangrijkste uitkomsten of lees het gehele rapport via de website van Talis. 

Over OESO en TALIS

De OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – bestaat uit de 36 meest welvarende landen van de wereld. De meeste van deze landen hebben meegedaan aan TALIS 2018. Ook andere landen mogen deelnemen aan TALIS. In totaal hebben 50 landen deelgenomen aan TALIS voor het voortgezet onderwijs en 15 landen aan TALIS voor het basisonderwijs. Het tweede deel van TALIS volgt in 2020.

» Meer informatie over Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018