Onderzoek van start naar precieze werking van bewegen op leerprestaties in primair onderwijs

Een multidisciplinair team van onderzoekers onder leiding van prof. dr. Chris Visscher (UMCG/RUG) gaat de precieze relatie tussen bewegen en schoolprestaties uitdiepen. Ze ontvangen daarvoor van het NRO
€ 425.000. Hun inzichten moeten leiden tot aanbevelingen voor beleid en tot handreikingen voor de onderwijspraktijk.

Uit eerder onderzoek is al bekend dat sport en bewegen op school positieve effecten hebben op onder meer de hersenstructuur van kinderen, en op hun executieve functies zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden.

Maar hoe beïnvloedt dat precies hun schoolprestaties? En áls er een causaal verband is, wat zijn dan de werkzame factoren?

bewegen

Oftewel: als je schoolprestaties wil verbeteren met behulp van beweging, welk type activiteit is dan het meest effectief en hoe vaak, hoe lang en hoe intensief moet je kinderen laten bewegen?

Multidisciplinair onderzoeksteam voor complex vraagstuk

Dit veelomvattende vraagstuk zal drie jaar lang onderzocht worden door onderzoekers met uiteenlopende expertise, verbonden aan het UMCG (bewegingswetenschappen) en de Rijksuniversiteit Groningen (GION voor onderwijsonderzoek), de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen (beide: pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie), en Cito (toetsen).
Zij doen onder meer literatuuronderzoek en een analyse van bestaande databestanden. Ook zullen ze op 24 basisscholen verschillende interventies testen, waarbij vakleerkrachten bewegingsonderwijs een belangrijke rol spelen.

Bijeenkomst over eerste resultaten

In november 2015 worden de eerste resultaten gepresenteerd op een bijeenkomst voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Heeft u belangstelling om deze bij te wonen? Stuur dan alvast een bericht aan probo@nro.nl o.v.v.  ‘Aanmelding bijeenkomst bewegen & leerprestaties, november 2015’.

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het ministerie van OCW en moet dan ook beleidsaanbevelingen opleveren. Daarnaast moeten de onderzoekers ook praktische handreikingen opstellen voor docenten en schoolleiders.

Het consortium dat het onderzoek uitvoert bestaat uit:

 • prof. dr. C. Visscher (UMCG/RUG), in samenwerking met:
 • dr. E. Hartman (UMCG/RUG)
 • prof. dr. E.J.A. Scherder (VU)
 • prof. dr. J. Oosterlaan (VU)
 • mw. L. Verburgh, MSc (VU)
 • prof. dr. R.J. Bosker (GION/RUG)
 • dr. S. Doolaard (GION/RUG)
 • dr. J. Smith (UMCG/RUG)
 • prof. dr. M. Kompier (BSI/RU)
 • dr. A. Scheres (BSI/RU)
 • drs. J.J. van Weerden (Cito)
 • dr. B.T. Hemker (Cito)

Deze subsidieronde werd ontwikkeld in samenwerking met ZonMW. Het NRO ontving vijf onderzoeksaanvragen; met het budget van € 425.000 kon één consortium gehonoreerd worden. Bij de selectie maakte het NRO onder meer gebruik van een internationale commissie die interviews afnam met de aanvragende consortia.