Onderzoeken van start naar de exacte werking van bewegen op leerprestaties in vo en mbo

Twee multidisciplinaire teams van onderzoekers gaan de relaties tussen bewegen en schoolprestaties uitdiepen. Het NRO stelt in samenwerking met het ministerie van OCW en de Hersenstichting 575.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar de causale relatie tussen bewegen en leerprestaties in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Deze onderzoeksprojecten maken deel uit van het NRO-onderzoeksprogramma ‘Bewegen en leerprestaties’.

Gehonoreerde projecten

Stimuleren van cognitieve functies van adolescenten tijdens de gymles
Onder leiding van Prof. dr. C. Visscher
In het project zullen specifieke vormen van bewegen voor scholen geïntroduceerd worden voor adolescenten, die worden geïmplementeerd in sportlessen op drie verschillende onderwijsniveaus (VMBO, HAVO, en Atheneum/Gymnasium). Er wordt gebruik gemaakt van een cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial om de causale effecten te meten. De bewegingsactiviteiten bestaan uit zowel aerobe oefeningen als meer complexe bewegingen en actieve spellen die cognitieve inspanning vereisen. Het eerste doel van het project is om causale effecten van deze activiteiten te onderzoeken op neurocognitief functioneren, verschillende domeinen van academisch functioneren, mentale gezondheid en ook absentie en afstroom naar lagere schoolniveaus. Het tweede doel is om te bezien of er verbanden zijn met het onderwijsniveau van de leerlingen.

PHIT2LEARN – Beweeginterventies om leren in het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren
Onder leiding van Dr. Renate H.M. de Groot
Doel van dit project is het effect van lichamelijke activiteit- en zitgedraginterventies te onderzoeken op diverse leeruitkomsten bij leerlingen in het MBO. Hierbij gaat het om effecten op cognitief functioneren, algemene effecten op schoolprestaties, maar ook vitaal burgerschap/werknemerschap.
Naast wetenschappelijke output levert dit onderzoek een op-maat-gemaakt advies voor leerlingen en hun docenten in het MBO waarbij rekening gehouden wordt met de interesses en mogelijkheden van MBO-leerlingen en hun curriculum. Bovendien levert PHIT2LEARN educatief materiaal voor studenten, ouders en docenten omtrent beweeg- en zitgedrag.

Meer informatie

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewegen en leerprestaties in het primair onderwijs. Een eerste publicatie hierover is inmiddels beschikbaar.

» bekijk de NRO-programmapagina Bewegen en leerprestaties