Beeld bewegen en leerprestaties

Bewegen en leerprestaties

Er zijn aanwijzingen dat bewegen invloed heeft op cognitieve onderwijsprestaties (bijvoorbeeld op het terrein van taal en rekenen) en op verzuim en schooluitval.

Maar hoe steekt die relatie tussen bewegen en leerprestaties nu precies in elkaar? En wat zijn de eventuele werkzame factoren? Dat wordt in dit programma onderzocht voor het po, vo en mbo.

Oftewel: als je schoolprestaties wil verbeteren met behulp van beweging, welk type activiteit is dan het meest effectief? En hoe vaak, hoe lang en hoe intensief moet je kinderen of studenten dan laten bewegen? De inzichten uit dit programma moeten leiden tot aanbevelingen voor beleid en tot handreikingen voor de onderwijspraktijk.

Publicaties

Sport en bewegen op school hebben een positieve invloed op onder meer de hersenstructuur van kinderen, en op hun executieve functies zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden. Maar wat is precies het effect op de schoolprestaties? Dit literatuuronderzoek kon geen (duidelijk) positief effect vinden, maar er is in elk geval ook geen negatief effect. Deze studie legde de basis voor al het onderzoek binnen het NRO-programma Bewegen en leerprestaties.