Gedrag en passend onderwijs

Gedrag en passend onderwijs

Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Bij de uitvoering van passend onderwijs worden door leraren in het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs meerdere knelpunten ervaren rondom gedrag.

Het NRO stelt in dit onderzoeksprogramma subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor praktijkgericht onderzoek binnen de thematiek van gedrag en passend onderwijs. Dit programma moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren. Naast het onderzoeksprogramma wordt er gewerkt aan een infrastructuur voor kennisdeling rondom het thema gedrag en onderwijs.