PostDoc-VO

PostDoc-VO

PostDoc-VO maakt het mogelijk voor docenten om lesgeven te combineren met postdoconderzoek in hun directe onderwijsomgeving. De beurs is bedoeld voor gepromoveerde bèta- en techniekdocenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Het programma richt zich op het doen van toegepast vakdidactisch onderzoek gerelateerd aan het bèta en techniekcurriculum. Het onderwerp van de onderzoeksaanvraag dient in het belang te zijn van de schoolorganisatie van de kandidaat.

Samen met de beurzenprogramma’s Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc-Alfa, Dudoc-Bèta, en PromoDocs beoogt PostDoc-VO het aantal leraren die onderzoek doen te verhogen. Met deze beurzen wordt de kwaliteit van het onderwijs versterkt en wordt er gewerkt aan een sterkere verbintenis tussen onderzoek en onderwijspraktijk.

Je kunt alleen een aanvraag indienen als je een vast contract hebt bij je werkgever. Met de beurs kun je twee dagen per week onderzoek doen. Je kunt ervoor kiezen om een beurs van twee of van drie jaar aan te vragen. Het Freudenthal Instituut aan de Universiteit Utrecht biedt de laureaten in dit programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen begeleider.

De O van NRO

Claudia Hartman MSc (opro)
Programma-/beleidsmedewerker

070 349 41 57

Stuur e-mail

De O van NRO

Sophie Brolsma MSc (opro)
Programma-/ beleidsmedewerker

070 349 43 64

Stuur e-mail