PromoDoc

PromoDoc

PromoDoc staat voor de combinatie van het doen van promotieonderzoek en lesgeven als beginnend docent. Het PromoDoc-programma komt voort uit initiatief van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Universiteit Utrecht dat beoogt om meer jonge academici aan te trekken voor het leraarschap.

Met dit initiatief kunnen kandidaten die een onderwijsbevoegdheid voor het po hebben en recent afgestudeerd zijn van een educatieve (onderzoeks)master een promotietraject combineren met lesgeven op een basisschool. Sinds 2015 zijn er reeds tien PromoDocs aan de slag gegaan. Het Ministerie van OCW heeft in 2020 besloten om de pilot PromoDocs te verlengen, nu met een focus op het primair onderwijs omdat daar tot nu toe relatief weinig promotieonderzoek door leraren wordt gedaan.

Samen met de beurzenprogramma’s Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc-Alfa, Dudoc-Bèta, en Postdoc-VO beoogt PromoDocs het aantal leraren die onderzoek doen te verhogen. Met deze beurzen wordt de kwaliteit van het onderwijs versterkt en wordt er gewerkt aan een sterkere verbintenis tussen onderzoek en onderwijspraktijk. De andere programma’s vereisen een vaste aanstelling. Het PromoDoc-programma richt zich specifiek op beginnende leraren die ambiëren om voor de klas te staan en promotieonderzoek te verrichten.

Met de beurs kun je drie dagen per week onderzoek doen aan een universiteit. De school kan je daarnaast voor de rest van de week in dienst nemen. De beurs wordt voor vijf jaar toegekend. Je hoeft nog niet in dienst te zijn van een school wanneer je je aanmeldt.  Het PromoDoc-projectteam biedt de laureaten in dit programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen promotor of begeleider.

De O van NRO

Claudia Hartman MSc (opro)
Programma-/beleidsmedewerker

070 349 41 57

Stuur e-mail

Vera Counet

Vera Counet MSc (opro)
Programma-/ beleidsmedewerker

070 344 09 28

Stuur e-mail