Filter resultaten op:

Projectendatabase onderwijsonderzoek


Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.
"Weten Wat Werkt": Het uitwerken van een blauwdruk voor effectieve interventies voor schoolweigering gebaseerd op een landelijke veldstudie naar ‘good practices’
 so/vso | Lopend
Kinderen en jongeren die weigeren naar school te gaan door sociale-emotionele problemen (angst, depressie, autisme) lopen het risico op slechte schoolresultaten en worden bedreigd in hun verdere ontwikkeling. Uiteindelijk kan dit leiden tot volledige...  Lees meer
(Beter) Leren te leren en te voelen: De introductie van een "wellbeing" module binnen het hoger onderwijs
 hbo, wo | Lopend
Het bevorderen van studiesucces staat hoog op de maatschappelijke agenda. De afgelopen jaren hebben universiteiten/hogescholen in dit kader diverse maatregelingen geïntroduceerd om ‘studiesucces’ te bevorderen en om studenten inhoudelijk...  Lees meer
A blended learning game: Enabling students to develop their 21st century vocational skills
 wo | Lopend
In dit project wordt een simulatie-game gemaakt waarmee studenten organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op hun toekomstige carrière.​  Lees meer
Aan de slag met 6 social; Jouw impact op je omgeving
 so/vso, vo | Lopend
Bij Orion College Drostenburg...werk je met 6social en heb je impact op jouw omgeving!Het 6social project biedt leerlingen begeleiding in het probleemoplossend proces en het zelf ontwerpen van oplossingen rondom onderwerpen in de maatschappij en...  Lees meer
Aan de slag met het Groene Kompas
 vo, mbo | Afgerond
Wat is het Groene Kompas? Het Groene Kompas is een gespreksleidraad voor teams om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over duurzaamheid in de opleiding. Dit instrument geeft overzicht in hoeverre duurzaamheid al is geïntegreerd én wat je...  Lees meer
Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs
 vve, basisonderwijs | Afgerond
Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Dat is in drie deelstudies onderzocht. Die geven nieuwe inzichten in wat wel en niet werkzaam is in deze...  Lees meer
Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo
 vo, mbo | Afgerond
Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan leerlingenHet schooladvies dat basisscholen geven aan leerlingen uit lagere sociale milieus is vaak wat lager dan voor kinderen met hoger opgeleide ouders. Dat blijkt uit een uitgebreide...  Lees meer
Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan
 vve, basisonderwijs | Afgerond
Om blijvende effecten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma’s te bereiken, wordt het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn ná de kleutergroepen noodzakelijk geacht. In dit  onderzoek zijn twee ‘overgangen’, die van...  Lees meer
Aard en doorwerking van sturingsrelaties: de sleutel tot toekomstgericht onderwijs?
 vo | Lopend
In dit onderzoek gaan we na wat de aard is van de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider en hoe deze relatie doorwerkt op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs door leraren. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor borging van...  Lees meer
Academisch docentschap in het basis- en voortgezet onderwijs
 basisonderwijs, vo | Afgerond
Achtergrond  De bekwaamheid onderzoek te doen naar de eigen onderwijspraktijk wordt gezien als onderdeel van de expertise van docenten. Het bevorderen van onderzoek door docenten biedt mogelijkheden om de kwaliteit van zowel het onderwijs...  Lees meer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.