Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Filter resultaten op:
"Weten Wat Werkt": Het uitwerken van een blauwdruk voor effectieve interventies voor schoolweigering gebaseerd op een landelijke veldstudie naar ‘good practices’
 so/vso | Lopend
Kinderen en jongeren die weigeren naar school te gaan door sociale-emotionele problemen (angst, depressie, autisme) lopen het risico op slechte schoolresultaten en worden bedreigd in hun verdere ontwikkeling. Uiteindelijk kan dit leiden tot volledige...  Lees meer
(Beter) Leren te leren en te voelen: De introductie van een "wellbeing" module binnen het hoger onderwijs
 hbo, wo | Afgerond
Het bevorderen van studiesucces staat hoog op de maatschappelijke agenda. De afgelopen jaren hebben universiteiten/hogescholen in dit kader diverse maatregelingen geïntroduceerd om ‘studiesucces’ te bevorderen en om studenten inhoudelijk...  Lees meer
‘Hologramonderwijs in 'ontwikkeling’
  | Afgerond
De Radboud Universiteit Nijmegen beoogt binnen de leerlijn Neuroscience door augmented reality en digitale hologrammen het onderwijs te verrijken en effectiever te maken. Daarvoor wordt GreyMapp in het onderwijs ingevoerd....  Lees meer
A blended learning game: Enabling students to develop their 21st century vocational skills
 wo | Afgerond
In dit project wordt een simulatie-game gemaakt waarmee studenten organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op hun toekomstige carrière.​  Lees meer
Aan de slag met 6 social; Jouw impact op je omgeving
 so/vso, vo | Lopend
Bij Orion College Drostenburg...werk je met 6social en heb je impact op jouw omgeving!Het 6social project biedt leerlingen begeleiding in het probleemoplossend proces en het zelf ontwerpen van oplossingen rondom onderwerpen in de maatschappij en...  Lees meer
Aan de slag met het Groene Kompas
 vo, mbo | Afgerond
Wat is het Groene Kompas? Het Groene Kompas is een gespreksleidraad voor teams om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over duurzaamheid in de opleiding. Dit instrument geeft overzicht in hoeverre duurzaamheid al is geïntegreerd én wat je...  Lees meer
Aan de slag met ontwerpregels voor werkplekleren van aanstaande leraren binnen het vo en mbo.
 vo, mbo | Lopend
Werkplekleren voor aanstaande leraren is een belangrijk onderdeel van het programma van de lerarenopleidingen. In een recente reviewstudie zijn elf ontwerpregels geformuleerd voor de vormgeving van het werkplekleren in het beroepsonderwijs. In dit...  Lees meer
Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs
 vve, basisonderwijs | Afgerond
Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Dat is in drie deelstudies onderzocht. Die geven nieuwe inzichten in wat wel en niet werkzaam is in deze...  Lees meer
Aanpassing kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit
 basisonderwijs, vo, mbo | Afgerond
Alle leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilige omgeving waarin ze geaccepteerd en gerespecteerd worden. Het bevorderen van acceptatie van seksuele diversiteit maakt deel uit van een veilig schoolklimaat. De raad wijst echter het voorstel...  Lees meer
Aansluitende schoolloopbanen (vo/mbo/ho)
 hbo, wo | Lopend
Het is belangrijk dat leerlingen/studenten bij de overstap tussen voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaren. Scholen en opleidingen werken vanuit...  Lees meer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.