Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Creativiteit bij rekenen en wetenschap- en technologieonderwijs

Projectnummer
40.5.18300.014
Titel
Strengthening creativity in elementary math and science education
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-3-2019 t/m 28-2-2023
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
Status
Lopend

Hoe kan het onderwijs leerlingen helpen om hun creatieve vermogens verder te ontwikkelen? Deze vraag staat centraal in dit samenhangend onderzoeksproject. In twee deelprojecten wordt de ontwikkeling van creativiteit (specifiek: divergent en convergent denken) onderzocht in de context van het rekenonderwijs en wetenschap- en technologieonderwijs bij leerlingen uit groep 7 en 8. In beide projecten wordt eerst onderzocht hoe creativiteit samenhangt met domein-specifieke rekenvaardigheden (project 1) of onderzoeksvaardigheden (project 2). Om recht te doen aan individuele verschillen, worden leerlingkenmerken zoals de capaciteit van het werkgeheugen, taalvaardigheid en sociaaleconomische status meegenomen in deze analyse. Vervolgens worden vier quasi-experimentele studies uitgevoerd om te onderzoeken hoe creativiteit kan worden bevorderd, waarbij wederom aandacht wordt besteed aan individuele verschillen. Deze onderzoeken zullen uitwijzen welke creatieve vaardigheden het meest belangrijk en ‘leerbaar’ zijn voor het creatief oplossen van rekenproblemen of het creatief uitvoeren van projecten bij wetenschap- en technologie, op welke manier deze vaardigheden het best kunnen worden onderwezen, en of de geleerde vaardigheden transfereren naar ander vakgebieden. De resultaten uit beide deelprojecten worden samengebracht in een nieuw theoretisch model voor de ontwikkeling van creatief denken, dat voortbouwt op bestaande didactische inzichten voor rekenonderwijs en wetenschap- en technologieonderwijs. Op basis van dit model worden praktische richtlijnen voor leerkrachten opgesteld om de creativiteit bij heterogene groepen leerlingen te stimuleren.​


Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. E.H. Kroesbergen
Radboud Universiteit Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.