Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

De bijdragen van impliciete attitudes en interpersoonlijke nabijheid aan een veilig sociaal klimaat op school voor buitengesloten leerlingen.

Projectnummer
40.5.18300.018
Titel
The contributions of implicit attitudes and interpersonal proximity to a safe social climate in schools for socially excluded students.
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2019 t/m 31-8-2023
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Lopend

Omdat kinderen ruim 1300 uur per jaar op school doorbrengen, worden zij sterk beïnvloed door hun interacties met leeftijdgenoten en leraren. Leraren vinden sociale processen in de klas steeds uitdagender, en 10% van de kinderen ervaart sociale problemen op school. Een bijzonder probleem betreft kinderen die buitengesloten worden. Omdat zij zich meestal niet verstorend gedragen, worden hun problemen over het hoofd gezien terwijl deze wel ernstig zijn. Alleen al de financiële gevolgen van sociale problemen op school worden geschat op $1.412.995 per individu over de levensloop. Deze problemen moeten dus worden aangepakt, voor kinderen, leraren, en maatschappij.
Onderzoek naar interpersoonlijke processen maakt onderscheid tussen expliciete/bewuste en impliciete/onbewuste processen. Het meeste onderzoek naar sociale problemen van kinderen op school betreft expliciete attitudes en bewust gedrag. Dit project is uniek en baanbrekend omdat het impliciete attitudes en onbewust gedrag in de vorm van fysieke afstand ten opzichte van buitengesloten kinderen onderzoekt.
Project 1 onderzoekt hoe expliciete en impliciete attitudes van klasgenoten en leraren hun gedrag ten opzichte van buitengesloten kinderen beïnvloeden. Project 2 onderzoekt hoe de fysieke afstand van klasgenoten en leraren tot buitengesloten kinderen het functioneren van deze kinderen beïnvloedt. Project 3 test twee interventies. Interventie 1 is een videogame om de impliciete attitudes van klasgenoten over buitengesloten kinderen te verbeteren. Interventie 2 verandert de klasindeling om het ondersteunend netwerk rondom buitengesloten kinderen te versterken.
Door impliciete processen in de schoolproblemen van kinderen te onderzoeken, zal dit project een kennislacune opvullen. Daarnaast zal het twee kant-en-klare interventies voor de onderwijspraktijk opleveren.​


Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. T.A.M. Lansu
Radboud Universiteit Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.