Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Direct of indirect? Uitleggen en nudgen om zelfbeoordeling en zelfregulatie van tekst leren te bevorderen

Projectnummer
40.5.18300.024
Titel
Direct or indirect? Telling and nudging to foster monitoring and regulation of text learning
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2019 t/m 31-8-2024
Onderwijssector
vo
Thema
Online onderwijs/digitalisering
Status
Lopend

Leerlingen hebben grote moeite met zelfbeoordeling en zelfregulatie tijdens het leren van verklarende
teksten, met suboptimale leerprestaties tot gevolg. Leerlingen vertrouwen vaak op oppervlakkige
informatie of cues tijdens zelfbeoordeling en zelfregulatie, in plaats van op cues die meer diagnostisch
voor hun begrip zijn (bv. hoe goed ze causale relaties in een tekst begrijpen). Interventies gericht op
het genereren van diagnostische cues (bv. een diagram met causale relaties invullen) blijken matig
succesvol. Om zelfbeoordeling en zelfregulatie verder te verbeteren moet het daadwerkelijke gebruik
van diagnostische cues bevorderd worden. Doelen van dit project zijn: (1) meer inzicht verkrijgen in
het cue-gebruik van leerlingen, (2) deze kennis vertalen in een cue-gebruik interventie en
onderzoeken in hoeverre directe instructie (‘telling’) versus indirecte sturing (‘nudging’), al dan niet
adaptief, tot betere zelfbeoordeling en zelfregulatie leiden (deelproject 1). Tenslotte (3) wordt de
interventie longitudinaal geïmplementeerd om te onderzoeken hoe zelfstandige zelfbeoordeling en
zelfregulatie van teksten bevorderd worden door telling/nudging af te bouwen (deelproject 2).
Cue-gebruik tijdens het zelfbeoordelings- en zelfregulatieproces worden gemeten met
procesmaten (oogbewegingen/hardop-denken). Experimentele studies zullen uitwijzen of en wanneer
telling en nudging leiden tot verbeterde zelfbeoordeling en zelfregulatie. Verder ontwikkelen we een
geautomatiseerd scoringssysteem d.m.v. Latente Semantische Analyse als basis voor de adaptieve
telling/nudging interventie. Tot slot onderzoeken we met een longitudinale studie hoe zelfstandige
zelfbeoordeling en zelfregulatie zich ontwikkelen door het afbouwen van de cue-gebruik interventie.
We verwachten dat nudging het meest effectief is. Na zes maanden wekelijkse training zullen
middelbare scholieren het leren van teksten zelfstandig kunnen monitoren en reguleren.​


Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. A.B.H. de Bruin
Maastricht University
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.