Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Met de Verborgen Hand van de Leerkracht Goed Burgerschap Bevorderen

Projectnummer
40.5.18300.032
Titel
Building Democratic Citizenship Through the Invisible Hand of the Teacher
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2019 t/m 1-9-2024
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Lopend

Op Nederlandse scholen is er in toenemende mate sprake van een etnisch en cultureel diverse leerlingpopulatie. Dit biedt scholen de unieke mogelijkheid om leerlingen voor te bereiden op
vreedzaam samenleven en om democratisch burgerschap te bevorderen. We stellen dat, naast het expliciete curriculum, het dagelijkse gedrag van leraren in de klas een grote invloed kan hebben op
het burgerschap van leerlingen, en dat klassen als microsamenlevingen parallel lopen met de samenleving als geheel en dat "goed" school – of klassenburgerschap "goed" maatschappelijk
burgerschap bevordert. Wij combineren de (extended) contact theory met de social referencing theory om te onderzoeken hoe dagelijkse leerkrachtgedragingen aspecten van burgerschap bij
leerlingen beïnvloeden (deelproject 1) alsmede de democratische aard van de peer ecologie (deelproject 2). Wij testen de aanname dat leerkrachtgedrag en burgerschap van leerlingen zijn
verbonden via percepties van leerlingen van de leerkracht-leerlingrelatie. We richten ons op betrokkenheid (commitment; verbondenheid en de wil om te investeren) en acceptatie (aardig vs
onaardig vinden en tolerantie) als twee kernaspecten van democratisch burgerschap. We onderzoeken hoe betrokkenheid en acceptatie van kinderen in de klas zich verhouden tot hun attitudes ten aanzien van de samenleving. Het onderzoek heeft een longitudinaal design met drie metingen (N= 70 groepen 6-7 primair onderwijs, N=1750 kinderen). Er wordt gebruik gemaakt van state-of-the-art methoden, waaronder impliciete instrumenten, intensieve klasobservaties,
zelfrapportage en sociometrie. Daarnaast worden de resultaten gedeeld met de praktijk om scholen te helpen hun wettelijke taak te vervullen om burgerschap te bevorderen en, in het bijzonder, om docenten te helpen omgaan met diverse leerlingpopulaties.


Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M.T. Mainhard
Universiteit Utrecht
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.