Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Het aanleren van tekstbegripstrategieën zonder tekst

Projectnummer
40.5.18300.038
Titel
Teaching text comprehension strategies without text
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2019 t/m 31-8-2023
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
Status
Lopend

Veel leerlingen in het basisonderwijs halen niet het vereiste eindniveau in tekstbegripsvaardigheden. De training van begripsvaardigheden is vaak niet effectief, omdat leerlingen met het leesproces zelf worstelen en weinig gemotiveerd zijn om met teksten te oefenen. Het belangrijkste doel van dit onderzoeksvoorstel is dan ook om te onderzoeken of en hoe er in de bovenbouw effectief geoefend kan worden met tekstbegripstrategieën zonder geschreven tekst te gebruiken. De oplossing die wij voorstellen is om online video’s te gebruiken, omdat het begrijpen hiervan sterk lijkt op het begrijpen van tekst, en er bewijs is dat suggereert dat training van begripsstrategieën met video’s een positief effect heeft op het maken van inferenties in geschreven tekst. Deze suggestie onderzoeken we verder, zowel met narratieve teksten (deelproject 1), als met informatieve teksten (deelproject 2). Als eerste ontwikkelen we videomaterialen gebaseerd op teksten van bestaande methodes en op beschikbare online videos. Ten tweede doen we een drietal experimenten bij leerlingen van groep 6 tot 8, waarin we onderzoeken of (a) het begrip van de video’s vergelijkbaar is met het begrip van de teksten en wat de relatie is met een aantal belangrijke tekst- en leerlingkenmerken; (b) het trainen van begripsstrategieën met deze video’s net zo effectief is als met teksten; en (c) er transfer is van trainingseffecten met video naar begrip van geschreven teksten. Tot slot doen we een interventiestudie in de klas, waarin we de praktische bruikbaarheid van video’s in tekstbegriponderwijs onderzoeken, en de effecten meten op begripsvaardigheden, op een gestandaardiseerde begripsmaten en op motivatie.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. H.K. Tabbers
Erasmus Universiteit Rotterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.