Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Nederland in PISA 2021

Titel
Nederland in PISA 2021
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Universiteit Twente
Naam projectleider
Dr. M.R.M. Meelissen
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Lopend
Looptijd
1-7-2018 t/m 31-12-2020
Programma
Projectnummer
40.5.18390.003
PISA (Programme for International Student Assessment) is een internationaal vergelijkend trendonderzoek naar de mate waarin leerlingen voorbereid worden op het functioneren in de huidige kennismaatschappij als zelfstandig burger. PISA meet wereldwijd in hoeverre 15-jarigen hun kennis en vaardigheden in wiskunde, natuurwetenschappen en lezen kunnen toepassen in dagelijkse situaties. Ze verzamelt daarnaast informatie over attituden en gedrag van leerlingen en over de onderwijscontext. PISA biedt landen ook een aantal internationale opties, zoals het toetsen van financiële geletterdheid. Het voornaamste doel van PISA is om cognitieve en niet-cognitieve onderwijsopbrengsten te monitoren en de uitkomsten daarvan tussen landen en tussen jaren te vergelijken. Sinds 2000 wordt PISA elke drie jaar uitgevoerd. Het hoofddomein van PISA 2021 is wiskunde en het innovatieve domein creatief denken. Dit voorstel beschrijft de uitvoering van PISA 2021 in Nederland door het onderzoeksteam dat ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van PISA 2018. Dit onderzoeksteam is een consortium bestaande uit de Universiteit Twente, het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen en de Radboud Universiteit. Afhankelijk van de omvang van Nederlandse deelname aan de internationale PISA opties, zullen in het voorjaar van 2021 ongeveer 8000 leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs een digitale toets en digitale vragenlijst invullen. Het Nederlandse onderzoeksteam van PISA 2018 is ervan overtuigd dat haar methode van intensieve begeleiding en ondersteuning van scholen en haar gedegen kennis van de complexe uitvoeringsprocedures en –eisen van PISA, de sleutel zijn tot een succesvolle deelname van Nederland aan PISA 2021
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.