Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Aard en doorwerking van sturingsrelaties: de sleutel tot toekomstgericht onderwijs?

Projectnummer
40.5.18400.022
Titel
Aard en doorwerking van sturingsrelaties: de sleutel tot toekomstgericht onderwijs?
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-11-2018 t/m 30-10-2021
Onderwijssector
vo
Thema
Beleid en bestel
Status
Lopend
In dit onderzoek gaan we na wat de aard is van de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider en hoe deze relatie doorwerkt op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs door leraren. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor borging van onderwijskwaliteit én voor ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs. Sturing die hieraan bijdraagt blijkt zowel theoretisch als in de praktijk allerminst vanzelfsprekend. Het minst weten we over de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider. Inzicht in de aard van deze relatie is noodzakelijk om de in beleid veronderstelde keten tussen onderwijsbestuur en onderwijskwaliteit te toetsen.We veronderstellen dat onder invloed van de juridische kwetsbaarheid van de bestuurder en de neiging tot bestuurlijk conformisme, het risico ontstaat dat onderwijskwaliteit smal opgevat wordt. Met het centraal stellen van toekomstgericht onderwijs stellen we in dit onderzoek de sturingsrelatie van bestuurder en schoolleider in het primair onderwijs op de proef. De ontwikkeling en uitkomsten van toekomstgericht onderwijs zijn ongewis; de vraag is hoe dit tot uiting komt in de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider. Analyse van surveydata, logboeken en observaties bieden kennis over de aard van de sturingsrelatie. De doorwerking van de sturingsrelatie op het initiatief dat leraren nemen tot ontwikkeling van toekomstgericht wordt getoetst met een padmodel.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M.E. Honingh
Radboud Universiteit Nijmegen

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.