Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Zelfregulatie ontwikkelen in het bewegingsonderwijs

Projectnummer
40.5.18500.025
Titel
Zelfregulatie stimuleren in het bewegingsonderwijs
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2018 t/m 20-6-2020
Onderwijssector
vo
Thema
Leren en onderwijzen, Opleiden en professionalisering van leraren
Status
Lopend
Zelfregulatie is als één van de 21e-eeuwse vaardigheden opgenomen in het curriculum van de toekomst. Het ontwikkelen van zelfregulatie bij leerlingen vraagt een andere invulling van lesinhoud en didactische vaardigheden van docenten, waarin zij zich veelal niet bekwaam voelen. Het Instituut voor Sportstudies (Hanzehogeschool Groningen) ontwikkelde in 2015 een interventie gericht op het stimuleren van zelfregulatie bij leerlingen in het vmbo in de context van het bewegingsonderwijs. Hoewel veelbelovend, geven docenten aan dat zij meer ondersteuning willen in het ontwikkelen van docentvaardigheden gericht op zelfregulatie. Onderliggend onderzoek gaat hierop in en heeft als hoofdvraag: “Hoe kunnen docenten effectief ondersteund worden bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij zelfregulatie bij hun leerlingen kunnen stimuleren?” Op basis van het model voor Ontwerpgericht onderwijsonderzoek hebben Analyse en Exploratie van deze onderzoeksvraag plaatsgevonden en is een theoretisch kader ‘Visie op docentvaardigheden voor zelfregulatie’ ontwikkeld, dat uitmondt in een set van ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor ondersteuning. Op basis hiervan wordt een eerste prototype ondersteuningsaanbod (o.a. scholing, modelling video’s) ontworpen. Deze wordt vervolgens in twee cycli (herontwerpen, herconstrueren, implementeren, evalueren) uitgewerkt en geëvalueerd op gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit ten aanzien van docentvaardigheden voor zelfregulatie. Hierbij vindt voortdurend uitwisseling van kennis plaats tussen kennisstroom en praktijstroom.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. R. Mombarg
Hanzehogeschool Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.