Werken aan duurzame onderwijsvernieuwing in de context van Practoraten

Projectnummer
40.5.18540.048
Titel
Werken aan onderwijsvernieuwing in de context van practoraten
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-12-2018 t/m 31-5-2022
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend
In het mbo wordt in Practoraten (expertisecentra voor praktische innovatie) praktijkgericht onderzoek verricht om onderwijsvernieuwing te bewerkstelligen. Voorwaardelijk voor succesvolle bijdragen aan onderwijsvernieuwing is dat de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek dat in Practoraten wordt verricht, benut worden door docenten(teams). De 7 Practoraten uit het consortium constateren dat de opbrengsten van Practoraten –kennis, inzichten en producten- te weinig worden benut door docenten(teams) in hun school. Zij willen daarom weten welke activiteiten zij kunnen ondernemen die ervoor zorgen dat de opbrengsten van Practoraten via docententeams in het onderwijs terecht komen. Resultaten uit onderzoek bevestigen dat kennisbenutting in scholen niet vanzelfsprekend plaatsvindt. Middels een beschrijvende, ontwerp en effectstudie wordt beoogd na te gaan welke belemmerende en bevorderende factoren zich voordoen bij de benutting van opbrengsten van Practoraten. Op basis van deze inzichten worden praktische interventies ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd die benutting van de opbrengsten van Practoraten door (docenten)teams moeten bevorderen. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de mate van benutting van opbrengsten van Practoraten door docententeams en wat betrokkenen hierbij als bevorderende en belemmerende factoren ervaren. Ten tweede beoogt het onderzoek inzicht te geven in effectieve kenmerken van interventies die de benutting van opbrengsten van Practoraten bevorderen en zo duurzame onderwijsvernieuwing bewerkstelligen. Effectieve interventies worden vertaald naar praktische handreikingen en tools voor Practoraten, docenten(teams) en opleidingsmanagers, die ondersteunend zijn voor het benutten van de opbrengsten van Practoraten.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. C.A. van Kan
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.