Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

RoboWijs: Het gebruik van sociale robotica in primair onderwijs

Projectnummer
40.5.18540.078
Titel
RoboWise: An investigation into the use of social robotics in primary education for developing technological and social skills in children with an autism spectrum disorder (ASD).
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-12-2018 t/m 30-9-2021
Onderwijssector
basisonderwijs
Status
Lopend

Deze studie onderzoekt of en hoe het gebruik van robotica (specifiek sociale robots) in primair onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden, specifiek technische vaardigheden en sociale vaardigheden, voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), en hoe robotica structureel en effectief kan worden geïntegreerd in curricula, inclusief de voorwaarden voor professionaliseren van leerkrachten. Onderzoek laat zien dat de inzet van robotica voor kinderen met ASS in therapeutische context gunstig kan zijn, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Echter, er is nog weinig bekend wat betreft het gebruik van robotica voor kinderen met ASS in scholen. Het implementeren van robotica in reguliere curricula zou niet alleen positieve effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, maar kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke technische vaardigheden (zoals programmeren) en andere meer algemene vaardigheden (zoals probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerking). Het doel van deze studie is in lijn met de ambitie van de Nederlandse overheid en andere OECD-landen om vaardigheden voor de 21ste eeuw en wetenschap en technologie sterker aan te zetten in curricula, omdat dit nodig is om kinderen voor te bereiden op participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd met klassen in het speciaal onderwijs met kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud, hun leerkrachten en andere betrokken professionals die samenwerken met de onderzoekers in professionele leergemeenschappen. Een belangrijke opbrengst zal een robotica-curriculum en een strategie zijn voor implementatie in zowel het speciaal als het regulier onderwijs.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. H. van Keulen
Hogeschool Windesheim
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.