Beter leren lezen met oefensoftware die naar je luistert en feedback geeft

Projectnummer
40.5.18540.121
Titel
Learning to read better through software that listens and gives feedback
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-1900 t/m 30-9-2021
Onderwijssector
po
Status
Initieel
​Geletterdheid is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan onze kennismaatschappij. Technische leesvaardigheid is essentieel voor schoolsucces, maar vergt intensief oefenen. Begeleid hardop lezen is een belangrijke oefenvorm, maar op dit moment is dit beperkt toepasbaar, omdat het veel individuele aandacht vergt. De groeiende aantallen buitenlandse leerlingen in Nederlandse scholen verergeren dit
probleem. Scholen zijn op zoek naar alternatieve mogelijkheden om voldoende oefening in begeleid hardop lezen te bieden. Leessoftware met automatische spraakherkenning (ASH) is een mogelijke oplossing, aangezien het instantaan, automatische feedback op hardop lezen kan bieden. In dit project wordt onderzocht hoe lees-oefensoftware met automatische feedback op hardop lezen het beste kan worden ontwikkeld en kan worden geïmplementeerd in de schoolpraktijk en thuis. Door middel van ontwerponderzoek wordt ASH-gebaseerde leessoftware ontwikkeld gebaseerd op de wensen en behoeften van leerkrachten, leerlingen en ouders. Ontwerpideeën en prototypes worden in verschillende fases van het ontwerpproces getest en geëvalueerd met leerlingen, leerkrachten en ouders. Hierbij is een speciale focus op geschikte vormen van feedback op hardop lezen. Om de effecten van ASH-gebaseerde leessoftware op de ontwikkeling van de technische leesvaardigheid te onderzoeken, worden er twee experimenten uitgevoerd, een in de schoolpraktijk en een in de thuiscontext. Hierbij wordt ook onderzocht of de software en feedbackvormen verschillende effecten hebben op verschillende leerlingen. Dit biedt waardevolle informatie voor gepersonaliseerde leeromgevingen.

Dit onderzoek levert belangrijke praktijkinzichten over de mogelijkheden en effectiviteit van ASH-gebaseerde software in het leesonderwijs, en vergroot de wetenschappelijke kennisbasis over leesontwikkeling bij kinderen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. W.A.J. Strik
Radboud Universiteit Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.