Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Jonge vluchtelingleerlingen in het primair onderwijs; taalverwerving en welbevinden

Projectnummer
40.5.18540.123
Titel
Young refugee students in primary education; language acquisition and well-being
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-12-2018 t/m 30-11-2021
Onderwijssector
basisonderwijs
Status
Lopend
Jonge vluchtelingleerlingen vormen een kwetsbare groep in het primair onderwijs. Voor leerkrachten is het lastig is om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Allereerst is er met name in de jongste groepen van het primair onderwijs een grote behoefte aan een geïntegreerde onderwijsmethode voor het leren van de Nederlandse taal (NT2). Omdat de ontwikkeling van een dergelijke leergang commercieel niet aantrekkelijk is, is dit alleen met overheidssubsidie haalbaar (Inspectie van het Onderwijs, 2015a). Ten tweede blijken vluchtelingleerlingen volgens hun leerkrachten vaak moeite te hebben om tot leren te komen. Ze observeren dat er in internationale klassen meer conflicten zijn, dat er minder optimaal leergedrag is en vermoeden dat er vaak sprake is van lijdensdruk (‘distress’) of trauma. Leerkrachten hebben daarom behoefte aan handvaten voor het in kaart brengen en het bevorderen van het sociaal-emotioneel welbevinden van deze specifieke groep leerlingen.
In dit project wordt een NT2-lespakket voor groep 1-2 samengesteld, doorontwikkeld en op effectiviteit onderzocht. Taalverwerving en sociaal-emotioneel welbevinden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling en het leren op school, en zijn met elkaar verweven. Desondanks is er geen onderzoek bekend waarin is het effect van welbevinden en lijdensdruk op het leren van jonge vluchtelingleerlingen is onderzocht. Het voorgestelde onderzoek biedt daarom een unieke combinatie van toegepast onderzoek (het ontwikkelen van een broodnodig NT2-lespakket en instrumenten voor het meten en bevorderen van welbevinden) en een fundamenteel, praktisch relevant onderzoek naar de Nederlandse taalverwerving en haar relatie met het welbevinden van jonge vluchtelingleerlingen.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M.W.G. van Dijk
Rijksuniversiteit Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.