Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen

Projectnummer
40.5.18540.143
Titel
Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten.Creating a Trauma-Sensitive School Climate: implementing trauma-informed practice in education through staff training and organ
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-11-2018 t/m 31-10-2021
Onderwijssector
basisonderwijs
Status
Lopend
Leerkrachten zijn zich onvoldoende bewust van de signalen van (chronisch) trauma bij leerlingen. Hierdoor wordt niet voldoende ingespeeld op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van kinderen die als gevolg van traumatische ervaringen leer- en gedragsproblemen hebben ontwikkeld. Praktijkervaringen suggereren dat een traumasensitieve aanpak veelbelovend is in het compenseren van de nadelige effecten van trauma, en het verbeteren van het functioneren van kinderen. Verschillende programma’s zijn ontwikkeld om de kennis over traumasensitieve zorg en onderwijs te vergroten, maar onderzoek naar de effecten van deze programma’s is beperkt. Het huidige onderzoek richt zich op het vergroten van leerkrachtcompetenties om signalen van trauma te leren herkennen en een traumasensitief klasse klimaat te creëren. Daarnaast wordt gekeken welke organisatorische randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor het creëren van een ‘traumasensitieve school’.
De primaire onderzoeksvraag heeft betrekking op de vraag wat de effecten zijn van de implementatie van traumasensitief onderwijs op leerkrachtcompetenties, relatie leerling-leerkracht en klassenklimaat. Secundaire effecten worden verwacht op de leerlingkenmerken symptomen van trauma, (probleem)gedrag, veerkracht en zelfregulatie.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. W.B.L. Nelen
Koraal Groep
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.