Zin in Lezen

Projectnummer
40.5.18540.213
Titel
Zin in Lezen
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-12-2018 t/m 1-12-2021
Onderwijssector
basisonderwijs
Status
Lopend
Dat veel leerlingen geen zin in lezen hebben wordt zichtbaar na enkele jaren leesonderwijs. Onze hypothese is echter dat deze groep leerlingen al eerder 'onzichtbaar' hun zin in lezen hebben verloren. Dit komt onder andere doordat zij de functionaliteit van lezen niet (leren) zien. In regulier leesonderwijs in groepen 2 en 3 wordt vooral ingezet op technisch lezen, waardoor bepaalde kinderen zich niet competent voelen.
We hebben een leesaanpak ontwikkeld die inzet op betekenisvol lezen en schrijven: Zin in Lezen (ZiL). Startpunt van deze benadering is actieve deelname van kinderen aan betekenisvolle geletterdheidspraktijken, zoals een dierenwinkel. De leerkracht ontwerpt deze activiteiten zelf. De activiteiten zijn tegelijkertijd gericht op het bevorderen van leesmotivatie, begrip, technisch lezen en woordenschat. Om deze aanpak goed te implementeren is professionalisering van leerkrachten essentieel, omdat zij zelf betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten gaan ontwerpen. Hier wordt in de lerarenopleiding doorgaans niet of nauwelijks aandacht aan besteed.
In totaal doen er 48 leerkrachten mee, 24 van groep 2 en 24 van groep 3. 16 van deze leerkrachten zijn al ervaren in het implementeren van ZiL en doen derhalve niet mee aan de professionalisering. De andere 32 leerkrachten worden verdeeld over 2 professionaliseringscondities: ZiL of technisch lezen. We meten het effect van de professionaliseringstrajecten op leerkrachtvaardigheden tijdens het leesonderwijs in de klas. Vervolgens kijken we in de gehele groep van 48 leerkrachten naar de invloed van ZiL versus technisch lezen op de leesontwikkeling en de lees- en schrijfmotivatie van kinderen, waarbij we speciaal kijken naar aarzelende lezers.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. M. Dobber
Vrije Universiteit Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.