Reviewstudie naar de context, vormgeving en (differentiële) effecten van selectie in het wetenschappelijk onderwijs

Projectnummer
40.5.18651.1
Titel
Reviewstudie naar de context, vormgeving en (differentiële) effecten van selectie in het wetenschappelijk onderwijs’
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-5-2018 t/m 31-10-2018
Onderwijssector
ho
Thema
Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs
Status
Afgerond
De afgelopen twee decennia heeft het hoger onderwijs een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt in de wijze waarop studenten toegang hebben tot bacheloropleidi​​​ngen. Zo heeft de gewogen loting bij numerusfixusopleidingen geleidelijk aan plaatsgemaakt voor een systeem waarbij kandidaten worden geselecteerd door de opleidingen zelf, is de studiekeuzecheck ingevoerd en wordt in toenemende mate geselecteerd bij de toelating tot ​​masteropleidingen. Deze ontwikkelingen zijn ingezet om studenten zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen en hun studiesucces te verhogen.

De selectie van studenten kan echter ook negatieve gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Met name kwetsbare groepen kunnen door de inrichting en wijze van selecteren weerhouden worden om een studie te gaan volgen. De laatste 20 jaar zijn er vele (internationale) studies verricht naar de​ effecten van en bias in selectie, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. Het ontbreekt echter aan een adequaat overzicht dat zowel de praktijk als onderzoekers helpt bij het vormgeven en evalueren van in te zetten selectiemethoden.

Ons onderzoek is bedoeld zo’n overzicht te geven. Dit gebeurt door enerzijds inzicht te geven in de beleidsdiscussies rondom de invoering van selectie. Anderzijds wordt op basis van een bronnenstudie de (inter)nationale literatuur in kaart gebracht aangaande de inrichting van selectieprocedures bij numerusfixusopleidingen, gehanteerde criteria en de uitvoering ervan. Daarbij wordt expliciet stil gestaan bij de effecten voor bepaalde (kwetsbare) groepen, om de effecten van selectie op toegankelijkheid inzichtelijk te maken.​​​​​​​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. A. van den Broek
ResearchNed
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.