Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Succesvolle aanpakken van mbo studenten in een kwetsbare positie

Projectnummer
40.5.19620.017
Titel
Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
9-12-2018 t/m 30-11-2022
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend

Onderwijsinstellingen hebben als doel studenten succesvol door het onderwijs te leiden en te laten doorstromen naar een passende (vervolg)opleiding of duurzame (arbeids)participatie. Om dit ook voor kwetsbare groepen op mbo niveau 1 en 2 mogelijk te maken, richten instellingen zich op coöperatie met partners uit jeugdhulp, toeleidend/afnemend onderwijs en bedrijfsleven. Onderzoekers en praktijkpartners onderzoeken welke elementen van de geïmplementeerde interventies, zowel in organisatie als uitvoering, succesvol zijn en via mechanismen als het verhogen van motivatie, positieve leerervaringen, vergroten van werknemersvaardigheden, zelfregulatie, zelfwaardering en veerkracht, bijdragen aan een doorlopende onderwijsloopbaan, leidend tot een passende (vervolg)opleiding of duurzame (arbeids)participatie.

Tijdens dit praktijkgerichte onderzoek wordt de verbetercyclus van de instellingen in kaart gebracht en gevoed door terugkoppeling van tussentijdse opbrengsten van de eigen en andere instellingen. We onderzoeken de werkzame elementen in ieders aanpak. Doel is de ontwikkelde aanpakken te versterken en te verduurzamen, of breder binnen de instelling uit te rollen. Daarnaast speelt voor scholen de vraag of de aanpakken van de andere instellingen werkzame elementen bevatten die geïntegreerd kunnen worden.

Het lerend karakter van het onderzoek is belangrijk. Het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over de uitvoering van interventies in samenhang met heldere doelen en de evaluatie daarvan, draagt bij aan een algemene kwaliteitsverbetering in het MBO. De instellingen verbeteren zichzelf en geleerde lessen worden verspreid binnen en buiten het project.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
A. Donker
Nederlands Jeugdinstituut
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.