Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Verdieping en verbreding van bestaande doorstroomarrangementen ter bevordering van de overgang mbo-hbo

Projectnummer
40.5.19620.022
Titel
Verdieping en verbreding van bestaande doorstroomarrangementen ter bevordering van de overgang mbo-hbo
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
9-12-2018 t/m 30-11-2022
Onderwijssector
mbo, hbo
Status
Lopend
Vanuit een behoefte aan maatwerk en regionale samenwerking om de doorstroom in de beroepskolom te verbeteren, werken HAN, COG/ROC A12, Graafschap College, Oberon en KBA sinds 2017 samen aan de ontwikkeling en evaluatie van een aantal vmbo-mbo-hbo-doorstroomarrangementen. Deze partners nemen nu het initiatief om hun kennis en ervaring te delen en samen met twee andere Gelderse ROC’s, Rijn IJssel en ROC Nijmegen, verder te werken aan doorontwikkeling van bestaande mbo-hbo-doorstroomactiviteiten. Met het voorgestelde onderzoek willen we een verbredende en verdiepende transfer bewerkstelligen van de ontwikkelde interventies naar een bredere, regionale context. Verbreding zal vooral plaatsvinden door middel van het doorontwikkelen van lopende doorstroomactiviteiten binnen een groter aantal mbo-instellingen. Er wordt in designteams gewerkt volgens de design thinking-methode, waarin de gebruiker (student en docent) centraal staat. De beoogde verdieping wordt tot stand gebracht door middel van het ontwikkelen en valideren van een meetinstrument waarmee op het niveau van (laatstejaars mbo-)studenten inzicht wordt verkregen in de individuele ontwikkeling van zogenaamde hbo-vaardigheden door deelname aan op doorstroom gerichte onderwijsactiviteiten en op geaggregeerd niveau de effectiviteit van de doorstroomactiviteiten wordt onderzocht. Vanuit alle vier de Gelderse ROC’s en de HAN is er een wens om van elkaar te leren en samen te werken. Het ontwikkelen van een regionaal netwerk waarin ervaringen worden uitgewisseld op het gebied van doorstroom wordt als een belangrijke toegevoegde waarde van het project gezien.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. M.H.J. Wolbers
KBA Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.