Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Op maat naar 2F: evidence-centered design in taalonderwijs en taaltoetsing

Projectnummer
40.5.19620.027
Titel
Op maat naar 2F: evidence-centered design in taalonderwijs en taaltoetsing
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
9-12-2018 t/m 30-11-2022
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend

MBO-docenten ervaren problemen met de voorbereiding van studenten op de centrale leesexamens Nederlands, vooral als het gaat om mbo-niveau 1 en 2 studenten die voor een diploma op MBO-2 niveau minimaal het 2F-niveau moeten behalen. De taalvaardigheid van deze groep varieert van laaggeletterdheid, tweedetaalleerdersproblematiek, tot relatief hoge taalvaardigheid. Om deze problemen het hoofd te bieden, is het idee ontstaan een formatieve assessmenttool te ontwikkelen die docenten ondersteunt bij lees-/taalonderwijs op maat. Daartoe is een consortium gevormd van ITTA, Cito en ROC's de Friese Poort en Nijmegen. Na toekenning van een startaanvraagsubsidie is een eerste ontwerp in enkele rondes aangescherpt. Daarbij werd besloten de doelgroep in te perken tot studenten niveau 1 en niveau 2 met een taalvaardigheid onder 2F.

Volgens de methodiek van Evidence-Centered Design en daarop gebaseerde richtlijnen ontwerpen docenten en leesexperts persoonlijke, maatschappelijke en vakmatige leestaken, die passen bij de specifieke leestaaksituaties van de doelgroep en bovendien essentieel zijn om het 2F-niveau te bereiken. Bij de leestaken zullen studenten hun leesbegrip, behalve verbaal, ook met behulp van een handeling of visualisatie kunnen uitdrukken. De tool zal een doorzoekbare set van 100 formatieve leestaken bevatten op een leerlijn met vijf leerstappen tussen 1F tot 2F. Daarnaast werken docenten en leesexperts samen aan een collectie best-practice didactische ondersteuningstips bij de set taken. Het ontwikkelproces wordt ondersteund via professionalisering en intervisie. De bruikbaarheid en effecten van de tool op leesmotivatie en didactisch handelen worden onderzocht. De opzet maakt het mogelijk de tool uit te breiden naar andere taaldomeinen en andere mbo-niveaus.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. F. Scheltinga
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.