Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Leven lang leren bedrijven

Projectnummer
40.5.19620.037
Titel
Leven lang leren bedrijvenEen praktijkgericht onderzoek naar het stimuleren van werkplekleren en ontwikkelen van scholingstrajecten voor werknemers in de techniek- en bouwsector
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
9-12-2018 t/m 30-11-2022
Onderwijssector
mbo, post-initieel
Status
Lopend
De dynamiek van de arbeidsmarkt is voor veel partijen voelbaar. Beroepen en functies zijn in ontwikkeling. Dit geldt in sterke mate voor de technieksector waar uitdagingen liggen op het terrein van de energietransitie en de verregaande digitalisering in combinatie met technische vaardigheden. Bedrijven zoeken naar manieren om hun werknemers bij te staan bij het verwerven van relevante nieuwe vaardigheden. Beroepsopleidingen trachten hun studenten voor te bereiden op veranderende kwalificatie-eisen en studenten/werknemers moeten hun weg zien te vinden als (aankomende) vakmensen. In het voorgestelde onderzoek worden de betrokken partijen bijeengebracht om samen te werken aan opleidings- en begeleidingstrajecten voor toekomstbestendige vakmensen in de techniek. De titel ‘Leven lang leren bedrijven’ duidt erop dat het leren in de bedrijven op innovatieve wijze vorm gegeven zal worden aansluitend bij de behoeften van zittende werknemers, gericht op de veranderende kwalificatie-eisen en met gebruikmaking van de expertise van beroepsopleidingen. In de eerste fase van het onderzoek worden behoeften, mogelijkheden en ervaringen geïnventariseerd en ‘best practices’ en potentiële nieuwe ‘interventie-domeinen’ geïdentificeerd. Op basis daarvan worden innovatieve opleidings- en begeleidingstrajecten ontworpen, die in de tweede fase verder ontwikkeld, geïmplementeerd en doorlopend geëvalueerd worden. Dit gebeurt in een vijftal bedrijven in samenwerking met drie roc’s. De evaluatie leidt tot de beschrijving van een aantal beproefde werkwijzen voor een leven lang leren in de werkcontext, met inzichten die ook bruikbaar zijn voor anderen dan de direct betrokkenen. De weerslag daarvan komt tot uitdrukking in praktijkgerichte producten zoals leermaterialen en methodische handreikingen, maar ook in wetenschappelijke artikelen en congresbijdragen.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. J.J.M. Zeelen
Rijksuniversiteit Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.