Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Differentiatie op MBO niveau 2. Theorie en praktijk

Projectnummer
40.5.19620.045
Titel
Differentiatie op MBO niveau 2. Professionalisering en praktijk
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
9-12-2018 t/m 30-11-2022
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend
Zes opleidingen van vier scholen in het consortium willen gedifferentieerde aanpakken in hun onderwijs ontwikkelen en onderzoeken. De verwachting is dat meer differentiatie bijdraagt aan de zelfregulatievaardigheden van studenten, bijvoorbeeld wanneer studenten zelf doelen stellen en opdrachten plannen, en dat dit positieve effecten heeft op de motivatie en het studiesucces. Dit soort onderwijs op maat stelt echter hoge eisen aan het vakmanschap van docenten, daarom is er op docentniveau behoefte aan professionalisering en kennisuitwisseling. Hierin worden zij ondersteund met wetenschappelijke inzichten en trainingen van onderzoekers en experts en vindt er kennisdeling plaats met andere consortiumscholen in een professionele leergemeenschap. Het onderzoek bestaat uit een procesevaluatie en meting van de opbrengsten (kwalitatief en kwantitatief) en levert inzichten op over effectieve aanpakken voor differentiatie, met als doel de zelfregulatievaardigheden en de motivatie van mbo Bol niveau 2 studenten te verhogen en daarmee hun studiesucces te vergroten.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. I.M.C.C. Heemskerk
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.