Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Masteropgeleide docenten als aanjagers van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit in het mbo

Projectnummer
40.5.19620.046
Titel
Masteropgeleide docenten als aanjagers van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit in het mbo
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
9-12-2018 t/m 30-11-2022
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend

​Mbo-instellingen zijn complexe en dynamische onderwijsorganisaties die geconfronteerd worden met ingewikkelde onderwijsvraagstukken. De aanpak van deze vraagstukken vereist een lerende en onderzoekende schoolcultuur. Een veelbelovende manier om deze cultuur te ontwikkelen is de inzet van masteropgeleide docenten met een ‘teacher leader’ profiel (MTL). Onderwijsorganisaties blijken echter moeite hebben om condities voor benutting van MTL’s te realiseren.

Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe en onder welke interne en externe condities de samenwerking van MTL’s en ontwerpgroepen bijdraagt aan onderwijs-, team- en organisatieontwikkeling in het mbo. Het onderzoek is gericht op verdieping van inzichten in hoe MTL’s kunnen bijdragen aan ontwikkeling van onderwijskwaliteit en een lerende schoolcultuur. Hiertoe volgen wij vier MTL’s die samen met een ontwerpgroep werken aan complexe innovatievraagstukken die gerelateerd zijn aan onderwijskwaliteit. Hierbij zijn kenmerken, activiteiten, organisatorische condities en interacties met schoolinterne en externe netwerken onderwerp van onderzoek.

De onderzoeksaanpak betreft een multiple casestudy, waarin per ontwerpgroep (cases) uitgebreide profielschetsen worden gemaakt op basis van een vaste set onderzoeksinstrumenten. Zij worden onderling vergeleken op werkzame principes, mechanismen en condities, of hiertoe vergelijkbaar gemaakt. De ontwerpgroepen zelf voeren participatief actieonderzoek uit dat is gericht op leren van alle betrokken: belanghebbenden zijn nadrukkelijk actief betrokken, gezamenlijke inzichten worden tussentijds gedeeld en benut. Kortom: onderzoek en ontwikkeling gaan hand in hand.

Een groep van critical friends uit het mbo- en onderzoeksveld kijkt mee met aanpak, analyse en interpretatie en deelt in de opbrengsten, die op passende manieren hun doorwerking zullen vinden in beide invloedssferen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
K. van Doesum
mboRijnland
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.