Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Zorg voor de toekomst: versterking van leerpraktijken in de zorg

Projectnummer
40.5.19620.047
Titel
Zorg voor de toekomst: versterking van leerpraktijken in de zorg
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
9-12-2018 t/m 30-11-2022
Onderwijssector
mbo
Status
Lopend
Veranderingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op en vragen om andere kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van (toekomstige) professionals. Zonder dat echt is te voorspellen hoe het vak zich zal veranderen, gaat het om een houding van ‘zorgen dat’, in plaats van ‘zorg voor’ en de ontwikkeling van een continue leercultuur op de werkvloer. Mbo-instellingen en zorginstellingen spelen in op arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg door opleidingstrajecten te ontwikkelen met werkplekleren als uitgangspunt (praktijkroutes). Dit blijkt een complexe omslag met veranderingen op diverse niveaus, van visieontwikkeling tot werkvloer, met veel regionale en contextspecifieke diversiteit. Praktijkpartners hebben behoefte aan meer stuurkracht om hun praktijkroutes meer gericht te kunnen (door)ontwikkelen. Het consortium stelt een onderzoek voor dat zicht geeft op de knoppen waaraan ontwikkelaars kunnen draaien om praktijkroutes (door) te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor een scenario-aanpak waarin diversiteit en lokale eigenheid van praktijkroutes het vertrekpunt is Een scenariostudie kent de volgende logica: a) in kaart brengen empirische werkelijkheid; b) identificeren drijvende krachten; c) selecteren ontwerplogica; d) uitwerken van de scenario’s; e) scenariotool teruggeven aan stakeholders (scenarioworkshops). Belangrijke beoogde opbrengst van dit project is een scenariotool dat zicht geeft op strategieën voor het (door)ontwikkelen van praktijkroutes. Hiermee ondersteunt dit project mbo- en zorginstellingen bij het proces van gedeelde visieontwikkeling op (leven lang) leren en ontwikkelen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. K.H. Kans
Stichting CINOP
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.