Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

ICT-competentie en ongelijkheid in onderwijsprestaties. Welke rol spelen familie-, school- en landkenmerken?

Projectnummer
40.5.18300.009
Titel
ICT-competency and inequality in student performance. What roles do family-, school- and country-level factors play?
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2019 t/m 31-8-2023
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Pedagogische functie van het onderwijs
Status
Lopend

In dit vernieuwende onderzoek relateren we sociale ongelijkheid in de onderwijsprestaties van leerlingen aan ICT-expertise. Eerder onderzoek naar de "digitale kloof" laat een sterke differentiatie van ICT-competentie zien naar gender en familieachtergrond. In dit voorstel bestuderen we daarom ICT-competentie als een relevante, eigentijdse verklaring voor prestatieverschillen tussen meisjes en jongens (subproject A), en tussen leerlingen met meer en minder begunstigde familieachtergronden (subproject B). De eerste onderzoeksvraag luidt: In welke mate worden gender- en sociale achtergrondverschillen in schoolprestaties verklaard door de ICT-competentie van leerlingen? Daarnaast mag worden verwacht dat aspecten van ICT-expertise in families, scholen en landen relevant zijn voor de verklaring van prestatieverschillen tussen meisjes en jongens en tussen kinderen uit verschillende families. Onze tweede onderzoeksvraag luidt daarom: In welke mate zijn gender- en familie-achtergrondverschillen in schoolprestaties gerelateerd aan ICT-expertise op micro (familie), meso (school/leraar) en macro (land) niveau? Om deze vragen te beantwoorden, gebruiken we data van PISA, TIMMS en PIRLS met uitgebreide kwantitatieve informatie over ontwikkelingen in onderwijsongelijkheid en ICT tussen 2000 en 2018 in meer dan 40 landen om meer kennis te verkrijgen over de mogelijk positieve rol van ICT bij de reductie van sociale ongelijkheid in schoolprestaties. Ook wordt diepgaand kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij leerlingen, ouders en leerkrachten in Nederland om een beter beeld te krijgen van de mechanismen die schuil gaan achter de samenhang tussen ICT-expertise en sociale ongelijkheid in onderwijsprestaties. Hiermee biedt dit project uitgebreide interdisciplinaire theoretische en praktische kennis over ICT-expertise en prestatieverschillen in het onderwijs.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. G.L.M. Kraaykamp
Radboud Universiteit Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.