Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Werkplaats onderwijsonderzoek in het mbo: Democratisering van kritisch denken

Titel
Democratisering van kritisch denken
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
mbo
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
ROC van Twente
Naam projectleider
L.J.F. Guérin
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Lopend
Looptijd
17-9-2018 t/m 1-2-2023
Programma
Projectnummer
40.5.18625.111

​Onderzoekswerkplaats burgerschap van start met de titel Democratisering van kritisch denken

Democratie is samen verantwoordelijk zijn voor het samenleven, voor onszelf en voor elkaar: democratisch burgerschap. Medeverantwoordelijkheid kan niet zonder kritisch denken. Als kritisch denken een kerncompetentie is van democratisch burgerschap, dan is democratisering van kritisch denken kerntaak van beroepsonderwijs. Ook zijn sinds 2016 de eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen (WEB) aangescherpt met de integratie van kritisch denken in burgerschap. Burgerschapsvorming, kritisch leren denken en bildung worden vaak in verband met elkaar gebracht, maar een heldere, wetenschappelijk verantwoorde en bruikbare visie over hoe ze overlappen ontbreekt nog.

De Werkplaats Burgerschap zal zich richten op de ontwikkeling en de implementatie van een benadering van burgerschapsvorming waarin kritisch leren denken en bildung verbonden worden met beroepsvoorbereiding. Samen met (wetenschappelijke) onderzoekers en lerarenopleiders gaan mbo-docenten (Burgerschap, Nederlands, beroepsvakken) en mbo-studenten hieraan werken.

In september 2018 zijn vier Docent Ontwikkel Teams (DOTs) begonnen bij het ROC van Twente en ROC Midden Nederland met de eerste fase van de werkplaats, namelijk visievorming over burgerschap, bildung en kritisch denken. De verhouding tot beroepspraktijk wordt verkend. Docenten verzamelen input hiervoor bij collega's en studenten. De DOTs werken onder begeleiding van inhoudelijk experts van ROC Midden Nederland, ROC Twente, Universiteit Twente en Universiteit Groningen, lerarenopleiders van de HU en procesmatig door de Universiteit Twente. Vanuit eigen onderwijscontext komen docenten bij elkaar om over dit vraagstuk na te denken, visie te vormen, onderwijs en activiteiten te ontwikkelen, deze te testen en te evalueren.

Doelen van de Werkplaats zijn:

  1. het ontwikkelen van een onderbouwde en praktische visie van de integratie van kritisch denken, burgerschap en bildung,
  2. het uitgroeien tot een permanente professionele leergemeenschap die de ontwikkelde expertises en praktijken verduurzaamt en dissemineert,
  3. kennisontwikkeling om kritisch denken te integreren in de praktijk (incl. professionaliseringsactiviteiten),
  4. beschikbaar stellen en door-ontwikkelen van kennis over effectieve leerstrategieën en meetinstrumenten voor mbo-docenten.

Dit project staat onder leiding van dr. Laurence Guérin​ en wordt gecoördineerd door Daan van Riet. Voor meer informatie is contact met hen op te nemen. ​

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.