SIOF S. Timmermans

Projectnummer
40.5.18861.007
Titel
SIOF S. Timmermans
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
8-11-2018 t/m 30-11-2019
Onderwijssector
vo
Status
Lopend
Met de subsidie is SG De Overlaat gestart met een onderzoeksteam bestaande uit 7 collega’s. Zij zullen intern onderzoek doen aan de hand van het schoolplan 2016-2020, inspectierapport en excellentieprofiel om te komen tot een advies aan directie dat als basis zal dienen voor het schoolplan 2020-2024. Het doel is tweeledig: Draagvlak voor het nieuwe schoolplan en het stimuleren/ creëren van een onderzoekende houding bij docenten. Na oplevering van het onderzoeksrapport en de adviezen zal dit onderzoeksteam opsplitsen in nieuwe teams (aangevuld door andere collega’s) om thema’s uit het nieuwe schoolplan verder te onderzoeken.​

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
S. Timmermans
Scholengemeenschap De Overlaat

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.