Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Soepelere overgangen naar werk

Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
mbo
Thema
Onderwijs en arbeidsmarkt, Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
KBA Nijmegen
Naam projectleider
Drs. Ton Eimers
Onderzoeksmethodei
Dit filter is in ontwikkeling. Een project kan met meerdere onderzoeksmethoden worden gelabeld.
evaluatie
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Lopend
Looptijd
jan-19 t/m 1-1-2021
Projectnummer
405-10-480-002
Voor de meeste jongeren verloopt de overgang van het mbo naar werk soepel en zonder problemen. Dat geldt echter niet voor allemaal. In de motie Kwint/Özdil wordt aandacht gevraagd voor studenten waarvoor de overgang van school naar werk niet eenvoudig is. In veel gevallen gaat het daarbij om jongeren die van de entreeopleiding of een mbo-niveau 2 opleiding komen. De motie vraagt de regering om, samen met de mbo-instellingen én gemeenten, deze groep studenten nog twee jaar na afronding van de opleiding bij hun entree op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het NRO heeft, in samenwerking met OCW, opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de pilotregio’s die verdere invulling geven aan deze motie. Het onderzoek richt zich met name op de samenwerking die nodig is om soepelere overgangen te realiseren.

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.