Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool

Projectnummer
405-14-303
Titel
Beyond flatland in primary school mathematics education
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-5-2015 t/m 31-3-2020
Onderwijssector
basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde, Succesfactoren van onderwijsvernieuwing
Status
Lopend

Dit onderzoeksproject richt zich op wiskundige hogere-ordevaardigheden, hoe deze zich ontwikkelen en hoe ze gestimuleerd worden. Het onderzoek kijkt zowel naar de ontwikkeling van hogere-ordevaardigheden bij leerlingen binnen een schooljaar, als naar die ontwikkeling binnen een lessenserie. Het wil het reken-wiskundecurriculum onder andere verrijken met interventies binnen ict-omgevingen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. P.P.M. Leseman
Universiteit Utrecht
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.