Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs

Projectnummer
405-14-304
Titel
Fostering English reading skills in early secondary education
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-9-2015 t/m 30-9-2020
Onderwijssector
vo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, ICT en onderwijs
Status
Lopend
Het leren van Engels als tweede (vreemde) taal is een belangrijke doelstelling in het voortgezet onderwijs. De onderzoekers gaan op zoek naar factoren die invloed uitoefenen op de ontwikkeling van Engelse leesvaardigheid in het eerste jaar van vwo, havo en vmbo: Hoe bepalend is het onderwijs in Engels dat leerlingen al op de basisschool hebben gehad? Wat vertelt hun leesvaardigheid in het Nederlands over hun leesvaardigheid in het Engels? En welk effect hebben computer-ondersteunde, dynamische leertaken voor woordidentificatie en tekstintegratie? Het project moet leiden tot een evidence-based adaptieve leer- en testomgeving voor het aanleren van Engels.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. L.T.W. Verhoeven
Radboud Universiteit Nijmegen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.