Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken

Titel
Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Universiteit van Amsterdam
Naam projectleider
Dr. J.P. van Drie
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-6-2014 t/m 1-4-2016
Programma
Projectnummer
405-14-505
Leerlingen in het voortgezet onderwijs schrijven veel bij de mens- en maatschappijvakken. De kwaliteit van deze teksten laat echter te wensen over, zowel op vakinhoud (redeneren met vakconcepten) als op algemene tekstkwaliteit. Dit project richt zich op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid binnen de m&m-vakken, zodanig dat vakspecifiek denken en redeneren en schrijfvaardigheid verbeteren. De focus ligt daarbij op drie taaldenkhandelingen: vergelijken, verklaren en argumenteren.

Op basis van vijf uitgangspunten voor effectief schrijfonderwijs hebben twaalf docenten geïntegreerde schrijflessen ontwikkeld en beproefd. In totaal zijn er negen lessenseries ontwikkeld voor de vakken: aardrijkskunde, ckv, economie, geschiedenis, filosofie en maatschappijwetenschappen. In een aantal lessenseries wordt er nauw samengewerkt met Nederlands.
Docenten zijn enthousiast over het integreren van schrijfonderwijs in de vaklessen en onderzoeksresultaten laten zien dat leerlingen na afloop van de lessen betere teksten schrijven.

In samenwerking met Cartesius Lyceum, Amsterdam; Helen Parkhurst, Almere; Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist; Ichthus College, Veenendaal; St.-Odulphus Lyceum, Tilburg; Sint Vituscollege, Bussum.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.