Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Samenwerken in homogene en heterogene groepen in primair onderwijs

Titel
Samen in de klas met STIP: Samenwerken tijdens Taak-, Inhoud- en Procesdifferentiatie
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen, Opleiden en professionalisering van leraren
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Universiteit Twente
Naam projectleider
Dr. T.H.S. Eijsink
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-7-2014 t/m 31-12-2015
Programma
Projectnummer
405-14-506

Samen in de klas met STIP: Samenwerken tijdens Taak-, Inhoud- en Procesdifferentiatie 
Projectleider: Tessa Eysink (Universiteit Twente)

Om elke leerling op zijn of haar eigen niveau uit te dagen, zullen leerkrachten tijdens de les moeten differentiëren. Veel leerkrachten in het primair onderwijs geven echter aan hier moeite mee te hebben. Uit dit onderzoek onder 19 leerkrachten en 404 leerlingen blijkt dat differentiatiemethodiek STIP effectief is om differentiatie binnen de klas te organiseren. In deze methodiek wordt gedifferentieerd op taak, inhoud en proces door leerlingen zowel in homogene als in heterogene groepssamenstellingen te laten samenwerken. De onderzoekers ontwikkelden zes lesmodules van twee lessen waarin de STIP-methodiek is gebruikt. Naast de op maat gemaakte opdrachten voor de leerlingen, bevatten de lesmodules concrete aanwijzingen voor de leerkracht om leerlingen van verschillende competentieniveaus te begeleiden in hun leerproces. De resultaten geven aan dat het werken met STIP ervoor zorgde dat leerkrachten direct meer en gevarieerde differentiatieactiviteiten uitvoerden tijdens hun lessen. Dit betrof vooral differentiatie in inhoud en taak. Daarnaast paste een deel van de leerkrachten ook hun procesbegeleiding op de juiste manier aan op het niveau van de leerlingen. Leerlingen van deze leerkrachten behaalden een hogere leerwinst dan de leerlingen van leerkrachten die hun procesbegeleiding niet aanpasten. De voor het onderzoek ontwikkelde STIP-modules zijn gratis beschikbaar.

Eysink, T.H.S., Hulsbeek, M., & Gijlers, H. (2017). Supporting primary school teachers in differentiating in the regular classroom. Teaching and Teacher Education, 66, 107–116. doi: 10.1016/j.tate.2017.04.002 (voor iedereen gratis te downloaden tot 14 juni 2017).

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.