Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Differentiatie in de rekenles in het mbo

Projectnummer
405-14-509
Titel
Differentiatie in de rekenles in het mbo
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-6-2014 t/m 30-9-2015
Onderwijssector
mbo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde, Opleiden en professionalisering van leraren
Status
Afgerond

Model interne differentiatie bruikbaar bij rekenonderwijs mbo

In het mbo wordt sinds 2010 rekenen gegeven. De resultaten op de pilotexamens in 2012 en 2013 vielen tegen. Mede naar aanleiding hiervan zijn ROCs op zoek naar manieren om het rekenonderwijs te versterken opdat de resultaten verbeteren. Met name op het gebied van omgaan met verschillen tussen studenten (differentiatie) zijn er nog veel vragen. De mbo-populatie, ook binnen een klas, is wat betreft het rekenniveau zeer heterogeen. In het onderzoek ‘differentiatie in de rekenles in het mbo’ stond de vraag centraal of het model van interne convergerende differentiatie, waarmee in het rekenonderwijs op de basisschool voor zwakke rekenaars de beste resultaten worden bereikt, ook voor rekendocenten in het mbo bruikbaar en effectief is.

40514509-kroesbergen-differentiatie-in-de-rekenles-mbo
Model van convergerende differentiatie (naar Vernooij 2009)

Omdat dit model vraagt om specifieke vakdidactische bekwaamheden, werd aan dit onderzoek een scholingstraject gekoppeld. In dit traject ontwierpen en gaven docenten lessen volgens het aan het mbo aangepaste model van convergerende differentiatie. Nagegaan werd of hierdoor hun competentie om te differentiëren toeneemt en of de resultaten van de studenten verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de faculteit sociale wetenschappen van de
Universiteit Utrecht samen met ROC Midden Nederland uit Utrecht en ROC Albeda college uit Rotterdam.

Uit de resultaten valt op te maken dat docenten door de aangeboden training anders (beter) gaan lesgeven, ze hebben meer aandacht voor een goede opbouw van de rekenles en hebben iets meer ‘repertoire’ om rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen. Dit komt de kwaliteit van hun lessen ten goede, ze zijn in staat beter in te spelen op de verschillen tussen de leerlingen en brengen meer variatie aan in de opbouw van de lessen en de didactische werkvormen.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. E.H. Kroesbergen
Universiteit Utrecht
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.